A9-06 Máy tập tay trước

Kích thước ( Cm ): 99 x 143 x 150

Trọng lượng máy: 260 Kg