A9-03 Máy đẩy vai

Kích thước ( Cm ): 130 x 140 x 150

Trọng lượng máy: 270 Kg