A9-02 Máy ép ngực vuông

Kích thước ( Cm ): 123 x 142 x 150

Trọng lượng máy: 275 Kg