A9-019 Máy banh đùi ngoài

Kích thước ( Cm ): 133 x 85 x 150

Trọng lượng máy: 280 Kg