A9-017 Máy tập nhóm bắp chuối

Kích thước ( Cm ): 139 x 95 x 148

Trọng lượng máy: 212 Kg