A9-016A Máy đạp hông

Kích thước ( Cm ): 124 x 133 x 184

Trọng lượng máy: 290 Kg