A9-015 Máy đạp đùi

Kích thước ( Cm ): 197 x 111 x 183

Trọng lượng máy: 445 Kg