A9-014 Máy móc đùi sau

Kích thước ( Cm ): 108 x 128 x 150

Trọng lượng máy: 255 Kg