A9-012B Máy kéo xô ngắn

Kích thước ( Cm ): 136 x 129 x 181

Trọng lượng máy: 300 Kg