A9-012 Máy kéo xô ngắn

Kích thước ( Cm ): 125 x 86 x 233

Trọng lượng máy: 335 Kg