A9-010 Máy gập bụng

Kích thước ( Cm ): 104 x 132 x 150

Trọng lượng máy: 255 Kg