A6-015 Máy đạp đùi

Kích thước 1750*106*1500(mm)

Mã sản phẩm A6-015

Màu sắc sản phẩm Xám bạc