A6-014 Máy đá đùi trước

Kích thước 1210*1300*1580(mm)

Mã sản phẩm A6-014

Màu sắc sản phẩm Xám bạc