A6-013A Máy nằm móc đùi

Kích thước 1000*1500*1580(mm)

Mã sản phẩm A6-013A

Màu sắc sản phẩm Xám bạc