A6-013 Máy ngồi móc đùi

Kích thước 165*112*1480(mm)

Mã sản phẩm A6-013

Màu sắc sản phẩm Xám bạc