A6-012A Máy kéo Xô dài

Kích thước 1800*930*2040(mm)

Mã sản phẩm A6-012A

Màu sắc sản phẩm Xám bạc