A6-012 Máy kéo xô ngắn

Kích thước 1180*1230*2000(mm)

Mã sản phẩm A6-012

Màu sắc sản phẩm Xám bạc