A6-011 Máy tập xoay eo

Kích thước 1030*800*1580(mm)

Mã sản phẩm A6-011

Màu sắc sản phẩm Xám bạc