A6-010 Máy gập bụng

Kích thước 1070*1310*1580(mm)

Mã sản phẩm A6-010

Màu sắc sản phẩm Xám bạc