A6-008 Xà đơn, xà kép trợ lực

Kích thước 1200*1480*2350(mm)

Mã sản phẩm A6-008

Màu sắc sản phẩm Xám bạc