A6-004 Máy tập lưng hẹp (Xô ngồi)

Kích thước 1380*1560*1580(mm)

Mã sản phẩm A6-004

Màu sắc sản phẩm Xám bạc