WH-17 Khung gánh tạ không trợ lực

Kích thước: 1917*1438*2293 cm
Trọng lượng máy: 212kgs
Tải tối đa: 300kgs