MGT-005A Functinal Trainer

MGT005A – Vai đôi đa năng

Liên Hệ

MGT005A – Vai đôi đa năng

Nhà nhập khẩu: Thể Thao 360

Xuất xứ: USA – Taiwan – China

Mã sản phẩm: MGT-005A

Trọng lượng thực: 353 kg

Kích thước: 1680mmx1135mmx2450mm

Đóng gói: Thùng gỗ

MGT005A – Vai đôi đa năng
mgt 005a

MGT005A – Vai đôi đa năng

 

 

MGT005A – Vai đôi đa năng

Nhà nhập khẩu: Thể Thao 360

Xuất xứ: USA – Taiwan – China

Mã sản phẩm: MGT-005A

Trọng lượng thực: 353 kg

Kích thước: 1680mmx1135mmx2450mm

Đóng gói: Thùng gỗ

Mã sản phẩm: MGT-005A

Trọng lượng thực:

Sản phẩm được phân phối bởi công ty TNHH Thể Thức 360 Độ. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ ĐT: 866-759-105 Hotline: 0939-040-729