mx-019

MX-019 Máy banh đùi ngoài

Liên Hệ

Kích thước 1200*1120*1560(mm)
Mã sản phẩm MX-019
Màu sắc sản phẩm Xám bạc
Thẻ: .

mx-019

 

Kích thước 1200*1120*1560(mm)
Mã sản phẩm MX-019
Màu sắc sản phẩm Xám bạc