mx-012a

MX-012A Máy kéo xô dài

Liên Hệ

Kích thước 1050*1860*1840(mm)
Mã sản phẩm MX-012A
Màu sắc sản phẩm Xám bạc
Thẻ: .

mx-012a

 

Kích thước 1050*1860*1840(mm)
Mã sản phẩm MX-012A
Màu sắc sản phẩm Xám bạc