mx-012

MX-012 Máy kéo xô ngắn

Liên Hệ

Kích thước 1300*840*2250(mm)
Mã sản phẩm MX-012
Màu sắc sản phẩm Xám bạc

mx-012

 

Kích thước 1300*840*2250(mm)
Mã sản phẩm MX-012
Màu sắc sản phẩm Xám bạc