mx-004

MX-004 Máy tập lưng hẹp (Xô Ngồi)

Liên Hệ

Kích thước 1550*1000*1580(mm)
Mã sản phẩm MX-004
Màu sắc sản phẩm Xám bạc

mx-004

 

Kích thước 1550*1000*1580(mm)
Mã sản phẩm MX-004
Màu sắc sản phẩm Xám bạc