mt19

MT-19 Máy banh đùi ngoài

Liên Hệ

Kích thước: 175 x 84 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 253 Kg

Chuyên mục: , . Thẻ: .

mt19

Kích thước: 175 x 84 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 253 Kg