mt18

MT-18 Máy ép đùi trong

Liên Hệ

Kích thước: 175 x 88 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 253 Kg

mt18

Kích thước: 175 x 88 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 253 Kg

 

Clip hướng dẫn sử dụng: