mt17

MT-17 Máy tập bắp chuối

Liên Hệ

Kích thước: 149 x 108 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 249 Kg

mt17

Kích thước: 149 x 108 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 249 Kg