mt16

MT-16 Máy đạp mông

Liên Hệ

Kích thước: 204 x 93 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 257 Kg

mt16

Kích thước: 204 x 93 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 257 Kg