mt15

MT-15 Máy đạp đùi trước

Liên Hệ

Kích thước: 190 x 100 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 281 Kg

Chuyên mục: , . Thẻ: .

mt15

Kích thước: 190 x 100 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 281 Kg