mt13

MT-13 Máy ngồi móc đùi

Liên Hệ

Kích thước: 164 x 107 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 267 Kg

mt13

Kích thước: 164 x 107 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 267 Kg