mt12

MT-12 Máy kéo xô ngắn

Liên Hệ

Kích thước: 147 x 131 x 165 ( Cm )

Trọng lượng máy: 257 Kg

mt12

 

Kích thước: 147 x 131 x 165 ( Cm )

Trọng lượng máy: 257 Kg

 

Video hướng dẫn: