mt10

MT-10 Máy gập bụng

Liên Hệ

Kích thước: 129 x 115 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 230 Kg

mt10

Kích thước: 129 x 115 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 230 Kg

 

Clip hướng dẫn sử dụng: