mt09

MT-09 Máy gập lưng

Liên Hệ

Kích thước: 137 x 115 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 279 Kg

mt09

Kích thước: 137 x 115 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 279 Kg

 

Clip hướng dẫn sử dụng: