mt07

MT-07 Máy nhấn tay sau

Liên Hệ

Kích thước: 150 x 102 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 297 Kg

mt07

 

Video hướng dẫn sử dụng:

 

 

Kích thước: 150 x 102 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 297 Kg