mt04

MT-04 Máy tập lưng hẹp (Xô ngồi)

Liên Hệ

Kích thước: 140 x 122 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 235 Kg

mt04

 

 

Kích thước: 140 x 122 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 235 Kg