mt03A

MT-03A Máy tập vai tay

Liên Hệ

Kích thước: 109 x 125 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 312 Kg

mt03A

 

Kích thước: 109 x 125 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 312 Kg