mt14

MT-14 Máy đá đùi trước

Liên Hệ

Kích thước: 142 x 115 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 258 Kg

mt14

Kích thước: 142 x 115 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 258 Kg

 

Clip hướng dẫn sử dụng: