mt13A

MT-13A Máy nằm móc đùi

Liên Hệ

Kích thước: 177 x 108 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 254 Kg

 

mt13A

 

Kích thước: 177 x 108 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 254 Kg