mt11

MT-11 Máy tập xoay eo

Liên Hệ

Kích thước: 123 x 118 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 221 Kg

mt11

Kích thước: 123 x 118 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 221 Kg

 

Video hướng dẫn: