ld8002

ML-15 Máy tập ép ngực

13,100,000 VNĐ

Chiều dài: 1694mm

Chiều rộng: 1094mm

Chiều cao: 1653mm

Trọng lượng máy: 275kg

Trọng lượng tạ: 100kg

ld8002

ts