ml-03

ML-003 Máy ép ngực rộng

13,100,000 VNĐ

Chiều dài: 1630mm

Chiều rộng: 1210mm

Chiều cao: 2093mm

Trọng lượng máy: 260kg

Trọng lượng tạ: 100kg

Máy ép Ngực rộng ML-03

ml-03

ml-03-thong-so