ml-012a-sl

ML-012A Máy kéo xô dài

13,100,000 VNĐ

Chiều dài: 1973mm

Chiều rộng: 1147mm

Chiều cao: 1653mm

Trọng lượng máy: 270kg

Trọng lượng tạ: 100kg

ml-012a-sl

ml-012a-ts