mt02

MT-02 Máy ép ngực vuông

Liên Hệ

Kích thước: 113 x 161 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 230 Kg

mt02

 

Kích thước: 113 x 161 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 230 Kg