ml-010-1

ML-010 Máy ép đùi ngoài

13,100,000 VNĐ

Kích thước tổng thể: 1532 x 793 x 1653 mm

Trọng lượng máy: 215 Kg

Trọng lượng tạ: 100 Kg

ml-010-1

ml-010