ml-014k

ML-014 Máy đá đùi trước

13,100,000 VNĐ

Chiều dài: 1444mm

Chiều rộng: 1137mm

Chiều cao: 1653mm

Trọng lượng máy: 230kg

Trọng lượng tạ: 100kg

ml-014k

ml-014-ts