ddd

Máy chạy bộ điện Nordictrack Elite 3700

79,500,000 VNĐ

Motor (Công suất liên tục): 3.8 CHP DurX Commercial Pro
Motor (Công suất tối đa): 5.7 MHP
Độ dốc lên 0 – 15%
Độ dốc xuống 0- 3%
Tốc độ 0-22 Km/h
Chương trình tập luyện 38 chương trình
Kích thước tấm chạy 56 x 156 cm
Chuyên mục: . Thẻ: , , .

dd

62 3 4 5