mt01-1

MT-01 Máy đẩy ngực

Liên Hệ

Kích thước: 118 x 139 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 232 Kg

 

mt01-1

Kích thước: 118 x 139 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 232 Kg